SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 7. Ponedjeljak, 24. ožujka 2014.
OPĆINA PUNAT

13.

Na temelju članka 7. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11, 61/11 i 27/13 i 2/14) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13), Općinsko vijeće Općine Punat, na 9. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2014. godine, donosi

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Punat, koja su osigurana u Proračunu Općine Punat za 2014. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Općine Punat za 2014. godinu osigurana su sredstva za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću u iznosu od 50.000,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava tako da svakoj političkoj stranci i listi grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 4.425,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 442,50 kuna.

Članak 5.

Sukladno članku 3. ove Odluke proračunska sredstva raspoređuju se političkim strankama i članovima liste grupe birača zastupljenim u Općinskom vijeću prema broju njihovih članova u godišnjim iznosima kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/1

Ur. broj: 2142-02-01-14-16

Punat, 19. ožujka 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=884&mjesto=51521&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr