SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 5. Petak, 7. ožujka 2014.
GRAD DELNICE

11.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13-pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

ZAKLJUČAK
o pristupanju Grada Delnica Europskoj
povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca
na lokalnoj razini

Članak 1.

Grad Delnice, kao jedinica lokalne samouprave, pristupa Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini koju je 2006. godine donijelo Vijeće europskih gradova i regija

Nakon njezina potpisivanja, pristupiti će se izradi Akcijskog plana za njezinu provedbu i to sredstvima Proračuna Grada Delnica.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 053-02/14-01/08

Ur.broj: 2112-01-30-40-1-13-11

Delnice, 6. ožujka 2014.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Nada Glad, v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=882&mjesto=51300&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr