SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 4. Četvrtak, 27. veljače 2014.
GRAD CRIKVENICA

4.

Na temelju članka 13. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i članka 43. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Crikvenicedana 11. veljače 2014. donio je

IZMJENU I DOPUNU
Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje
natprosječnih rezultata o radu i načinu isplate
dodataka za uspješnost na radu

Članak 1.

Članak 5. Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata o radu i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu (»Službene novine PGŽ« br. 37/10) mijenja se i glasi:

»Službenik ili namještenik koji je ocijenjen ocjenom »odličan« ima pravo na dodatak za uspješnost u iznosu najviše do 100 % jedne bruto plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak na plaću.

Službenik ili namještenik koji je ocijenjen ocjenom »vrlo dobar« ima pravo na dodatak za uspješnost u iznosu najviše do 70% bruto plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak na plaću.

Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u pojedinim upravnim odjelima utvrđuje gradonačelnik sukladno osiguranim proračunskim sredstvima«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/14-01/11

Ur. broj: 2107/01-04/02-14-1

Crikvenica, 11. veljače 2014.

Gradonačelnik
Damir Rukavina, dipl. ing., v.r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=880&mjesto=10003&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr