SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 2. Petak, 31. siječnja 2014.
GRAD CRIKVENICA

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11), slijedom prijedloga čelnika upravnih tijela, u skladu s Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2014. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 43/13) dana 15. siječnja 2014. g., gradonačelnik Grada Crikvenice utvrđuje

PLAN
prijma u službu za 2014. godinu

I.

Utvrđuje se Plan prijma u službu upravnih tijela Grada Crikvenice za 2014. godinu.

II.

Plan prijma u Gradsku upravu Grada Crikvenice sadrži:

. broj sistematiziranih radnih mjesta na dan 31. 12. 2013. g.,

. stanje popunjenosti radnih mjesta u Gradskoj upravi Grada Crikvenice na dan 31. 12. 2013. g.,

. potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme za 2014. godinu,

. potreban broj vježbenika u 2014. g.,

prema tabeli, koja je sastavni dio Plana (Privitak 1.).

III.

Grad Crikvenica popunjava radna mjesta prema ovom Planu, sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Pravilniku o unutarnjem redu i financijskim sredstvima osiguranim Proračunom Grada Crikvenice za 2014. godinu, osim u slučaju potrebe prijma u službu na određeno radno vrijeme i popune radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno nakon donošenja ovoga Plana.

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na internetskoj stranici Grada Crikvenice.

Klasa: 112-01/14-01/01

Ur. broj: 2107/01-04/02-14-3

Crikvenica, 15. siječnja 2014.

Gradonačelnik

Damir Rukavina, dipl. ing., v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 


Odluka u PDF formatu   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=878&mjesto=10003&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr