SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

111.

Na temelju članka 7. stavka 1 točke 2. i članka 12. stavka 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 - ispr., 47/99 - ispr. i 35/08), članka 16. stavka 1. Zakona o muzejima (»Narodne novine« broj 142/98 i 65/ 09) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09- ispr. i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Muzeja Grada Crikvenice

Članak 1.

U članku 1. stavku 2. Odluke o osnivanju Muzeja Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 44/07, 22/10 i 28/10 - ispr.) skup riječi »vrši izbor, imenovanje i razrješenje ravnatelja Muzeja, te« briše se.

Članak 2.

Članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ravnatelja Muzeja imenuje i razrješuje osnivač.«

Članak 3.

Članak 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Do imenovanja ravnatelja Muzeja, osnivač će imenovat privremenog ravnatelja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 612-05/13-01/23

Ur. broj: 2107/01-04/01-13- 4

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=111
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr