SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

102.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 34/09 - ispravak i 07/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o II. Izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna
Grada Crikvenice za 2013. godinu

Članak 1.

Članak 30. stavak 2. Odluke izvršavanju Proračuna Grada Crikvenice za 2013. g. (»Službene novine Primorsko-goranske županije broj 53/12, 17/13) mijenja se i glasi:

Tekuće otplate glavnice kreditnog zaduženja Grada Crikvenice iskazane su u Računu financiranja Proračuna za 2013. godinu u iznosu od 3.867.820,00 kn, te pripadajuće kamate u iznosu od 333.435,00 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

Klasa: 400-06/13-01/29

Ur. broj: 2107/01-05/02-13-4

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr