SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 45. Subota, 14. prosinca 2013.
GRAD DELNICE

80.

Na temelju članka 20. stavka 3. točke 1. Zakon o boravišnoj pristojbi (NN 152/08 , 59/09 i 97/13) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine

PROGRAM
utroška sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu

Članak 1.

Programom utroška sredstava boravišne pristojbe za 2014. Godinu raspoređuju se sredstva boravišne pristojbe namijenjena poboljšanju uvjeta boravka turista na području Grada Delnica.

Članak 2.

Grad Delnice u Proračunu za 2014. Godinu planira ostvariti prihod od boravišne pristojbe u iznosu od 25.000,00 kn.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. utrošit će se za sljedeće aktivnosti:

. Kuća Rački 25.000,00 kn

Članak 4.

Program će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupa na snagu osam dana od dana objave.

Klasa: 400-08/13-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-30-1-13-5

Delnice 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=867&mjesto=51300&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr