SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 45. Subota, 14. prosinca 2013.
GRAD DELNICE

75.

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (NN 87/ 08,136/12), te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o Proračunu Grada Delnica za 2014. godinu
s projekcijama za 2015. i 2016. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Proračun Grada Delnica za razdoblje od 2014. - 2016. godine sastoji se od Proračuna Grada za 2014. godinu te Projekcije Proračuna za 2015. i 2016. godinu.

Proračun Grada Delnica za razdoblje od 2014. - 2016. godine iskazuje se u Općem dijelu Proračuna i Posebnom dijelu Proračuna.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 2014. - 2016. godine sastoji se od računa prihoda i rashoda, računa zaduživanja/financiranja, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

Prihodi i primitci te rashodi i izdaci raspoređeni su po ekonomskoj klasifikaciji i utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu Grada Delnica za razdoblje od 2014. do 2016. godine iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-08/13-01/01

Ur. broj: 2112-01-30-30-1-13-2

Delnice, 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka o Proračunu Grada Delnica za 2014  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=867&mjesto=51300&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr