SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 45. Subota, 14. prosinca 2013.
GRAD DELNICE

70.

Temeljem članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/ 01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/ 11 i 90/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 18/13) i članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

II. IZMJENE I DOPUNE
Program održavanja komunalne infrastrukture
u 2013. godini

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Delnica u 2013. godini, opseg radova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarenje Programa.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti odvodnje atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i održavanje groblja utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladiti će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih u članku 2. ovih Izmjena i dopuna Programa.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/36

Ur. broj: 2112-01-30-10-13-03

Delnice, 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 

II. Izmjene i dopune Programa održavanja  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=867&mjesto=51300&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr