SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 45. Subota, 14. prosinca 2013.
GRAD DELNICE

68.

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12), te članka 38. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13) na sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

ODLUKU
o Drugim izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Delnica za 2013. godinu

Članak 1.

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2013. godinu sadrže:

A) OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B) POSEBNI DIO PRORAČUNA

C) RASHODI I IZDACI RAZVRSTANI PO NOSITELJIMA I KORISNICIMA, PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA KAKO SLIJEDI

1. Predstavnička tijela

2. Jedinstveni upravni odjel

Članak 2.

Prihodi i primitci u iznosu od 27.184.493,91 kuna i višak iz prethodnih godina u iznosu od 1.103.490,46 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 28.287.984,37 kuna, raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2013. godinu

Članak 3.

Rashodi odnosno izdaci u proračunu u iznosu od 28.287.984,37 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna za 2013. godinu iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Višak prihoda nad rashodima rasporedit će se u 2013. godini na sljedeći način:

1. Izgradnja ceste i kom. infrastrukture u poslovnoj zoni 240.000,00 kn

2. Projekt »Ljubavna staza« - 87.740,00 kn

3. Prihodi od stanova sa stanarskim pravom 179.068,47 kn iz 2012. godine, te 497.434,96 kn iz prethodnih godina ostaje za prijenos u sljedećim godinama

4. 99.247,03 kn utrošit će se za pokriće u sljedećoj godini za rezultat poslovanja.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/02

Ur. broj: 2112-01-30-30-1-13-7

Delnice 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o drugim Izmjenama i dopunama   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=867&mjesto=51300&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr