SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 33. Petak, 20. rujna 2013.
OPĆINA JELENJE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

37.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13.) i članka 18. stavak 1. točka 17. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine PGŽ« broj 33/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj dana 18. rujna 2013. god. donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
izjave o osnivanju
Komunalnog društva Jelen d.o.o. Dražice

Članak 1.

Članak 16. Izjave o osnivanju Komunalnog društva JELEN d.o.o. mijenja se i glasi:

»Skupštinu društva čini jedan član Društva.

Jedinog člana Skupštine Društva predstavlja načelni Općine Jelenje«.

Članak 2.

Sukladno članku 454. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 52/00, Odluka US RH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12 i 68/13), Načelnik Općine Jelenje, radi provođenja ove Odluke, dati će pred javnim bilježnikom Izjavu o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju Komunalnog društva JELEN d.o.o. Dražice, koji će utvrditi potpuni tekst osnivačkog akta, te poduzeti ostale potrebne radnje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 010-01/13-01/01

Ur. broj: 2170/04-01-13-2

Dražice, 18. rujna 2013.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Nikica Maravić, v.r

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=855&mjesto=51218&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr