SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 28. Petak, 16. kolovoza 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

71.

Na temelju članka 8. i 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - Vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 8. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, ispr. 34/09 i 7/13) i članka 3. i 9. Odluke o javnim priznanjima Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/10), Gradonačelnik Grada Crikvenice, dana 29. srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli zahvalnica Grada Crikvenice

Članak 1.

Gradonačelnik Grada Crikvenice dodjeljuje zahvalnice Grada Crikvenice za izniman doprinos razvoju lokalne samouprave u povodu 20 godina postojanja Grada Crikvenice.

Članak 2.

Zahvalnice iz članka 1.ove Odluke dodjeljuju se:

1. Ivici Malatestiniću, gradonačelniku Grada Crikvenice u mandatnom razdoblju 1993.- 1997.; 1997.-2001.; 2001.- 2005.;

2. Božidaru Tomašeku, predsjedniku Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju 1997. - 2001. i gradonačelniku Grada Crikvenice u mandatnom razdoblju 2005. - 2009.

3. Nikoli Šabanu, predsjedniku Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju; 2001. - 2005.

4. Eduardu Ripplu, predsjedniku Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju 1993. - 1997., 2005. - 2009.

5. dr. sc. Draganu Magašu, predsjedniku Gradskog vijeća u mandatnom razdoblju 2009. - 2013.

Članak 3.

Zahvalnice će se uručiti nagrađenima na svečanoj sjednici povodom Dana Grada Crikvenice 14. kolovoza 2013. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 060-01/13-01/02

Ur. broj: 2107/01-04/041-13-1

Crikvenica, 29. srpnja 2013.

Gradonačelnik

Damir Rukavina, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=849&mjesto=10003&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr