SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

57.

Na temelju članka 30., stavak 1., podstavak 16. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09., 34/09. - ispravak, 7/13.), članka 39. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/09. i 15/13.) i članka 18. Odluke o radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/01., 8/06., 31/09. i 45/09.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 19. lipnja 2013. godine donijelo je

RJEŠENJE
o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje

I.

U Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Crikvenice izabrani su:

1. Dr. sc. DRAGAN MAGAŠ, za predsjednika,

2. IGOR POSARIĆ, za potpredsjednika,

3. IVAN PAVLIĆ, za člana,

4. IVANA ŠEVERDIJA, za člana,

5. PAULO KRMPOTIĆ, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 024-01/13-01/24

Ur. broj: 2107/01-06/02-13-1

Crikvenica, 19. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjedavajući

Ratko Đeneš, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=848&mjesto=10003&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr