SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

53.

Na temelju članka 8. i 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01., 129/

05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), članka 7. i 8. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09., 34/09. - ispravak i 7/13.) i članka 2., 7. i 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« 15/10.) Gradsko vijeće Grada Crikvenice na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Grada Crikvenice
u 2013. godini

Članak 1.

Nagrada za životno djelo Grada Crikvenice u 2013. godini dodjeljuje se KREŠU DUKIĆU za izniman doprinos na području humanitarnog rada i zdravstvene zaštite.

Nagrada Grada Crikvenice za životno djelo sastoji se od povelje, novčane nagrade i ukrasne igle - broša sa reljefom grba Grada Crikvenice. Visina novčane nagrade za Nagradu za životno djelo Grada Crikvenice utvrđuje se u neto iznosu od 8.000,00 kuna.

Članak 2.

Godišnja nagrada Grada Crikvenice u 2013. godini dodjeljuje se:

-Klapi »Sveta Jelena« za iznimna postignuća i značajan doprinos na području kulture

-Gordani Derossi za iznimna postignuća i značajan doprinos u razvitku gospodarskog života Grada Crikvenice.

Godišnja nagrada Grada Crikvenice sastoji se od Povelje i novčane nagrade. Visina novčane nagrade za Godišnju nagradu Grada Crikvenice utvrđuje se u neto iznosu od 4.000,00 kuna.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-01/13-01/39

Ur. broj: 2107/01-04/05-3

Crikvenica, 23. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik gradskog vijeća

Lovorko Gržac ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=848&mjesto=10003&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr