SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

50.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 84/11), članka 18. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 14/ 07, 19/07, 40/09, 31/10 i 47/12 ) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispravak i 07/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 2. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje
komunalne djelatnosti dekoracije i iluminacije
na području Grada Crikvenice

I.

Poslovi dekoracije i iluminacije na području Grada Crikvenice, povjeravaju se »SANDO« d.o.o. Crikvenica, Tončićevo 5 na rok od četiri godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/93

Ur. broj: 2107/01 -07/02-13-11

Crikvenica, 23. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=848&mjesto=10003&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr