SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

49.

Na temelju članka 6. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke (»Narodne novine« broj 30/09 i 55/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 34/09 -ispr.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 2. sjednici održanoj dana 23. srpnja 2013., donijelo je

ODLUKU
o dozvoljenom prekoračenju najviše
dopuštene razine buke

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se područja gdje postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih razina buke (naselja, ulice i dijelovi ulica, trgovi i druge lokacije), te putovi dolaska i odlaska sudionika događaja.

Članak 2.

Dozvoljava se prekoračenje dopuštene razine buke na otvorenom prostoru radi zadovoljenja potreba održavanja javnih skupova i organiziranja razonode, zabavnih, športskih priredbi i drugih aktivnosti za stanovništvo i goste u periodu od 15. lipnja do 1. rujna u vremenu do 2,00 sata i to na sljedećim lokacijama:

1. NASELJE CRIKVENICA

U naselju Crikvenica područje iz članka 1. ove Odluke obuhvaća objekte, ulice i prostore te javne površine u sljedećim ulicama i trgovima: Trg Stjepana Radića, Ulica Ivana Skomerže, Strossmayerovo šetalište i Gajevo šetalište.

2. NASELJE SELCE

U naselju Selce područje iz članka 1. ove Odluke obuhvaća objekte, ulice i prostore te javne površine u sljedećim ulicama i trgovima: Trg palih boraca, Ulica I. Jeličića Tominčića i Ulica Emila Antića.

3. NASELJE DRAMALJ

U naselju Dramalj područje iz članka 1. ove Odluke obuhvaća objekte, ulice i prostore te javne površine u sljedećim ulicama i trgovima:

Gajevo šetalište, Ulica Dramalj (kod crkve) i Šetalište braće Domijan.

4. NASELJE JADRANOVO

U naselju Jadranovo područje iz članka 1. ove Odluke obuhvaća objekte, ulice i prostore te javne površine u sljedećim ulicama i trgovima:

Ulica Obala.

Članak 3.

Najviša dozvoljena razina buke na prostorima iz članka 2. ove Odluke iznosi L Aeq, T=15min=65 dB (A).

Članak 4.

Ovom Odlukom određuje se da uporabom elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom prostoru ili terasama objekata registriranih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na područjima iz članka 2. najviša dozvoljena razina buke ne smije iznositi više od L Aeq, T=15min=65 dB (A) i to najdulje do 02,00 sata u razdoblju od 15. lipnja do 1. rujna.

Članak 5.

Buka koja nastaje uslijed događaja navedenih u članku 2. i 4. ove Odluke ne smije u drugim ulicama ili dijelovima ulica, u ostalim dijelovima istih naselja i drugim naseljima prelaziti dopuštene granice.

Članak 6.

Putovi za dolazak i odlazak sudionika navedenih događaja su svi prometni pravci, ulice i ceste za automobile i pješake koji nisu u to vrijeme propisno zatvoreni znakovima ili pod režimom regulacije policije, odnosno propisno označenih redara koji reguliraju promet.

Članak 7.

U slučaju događaja od interesa za Grad, Gradonačelnik Grada Crikvenice ima pravo zaključkom proširiti područja i razinu dozvoljenog prekoračenja najviše dopuštene razine buke, kao i vremenski period i vrijeme trajanja najveće dopuštene razine buke iz članka 2. ove Odluke.

Članak 8.

Komunalno redarstvo Grada Crikvenice provodi nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke isključivo na područjima i u vremenskom razdoblju koji su navedeni ovom Odlukom.

Nadležnost komunalnog redarstva utvrđena Zakonom o zaštiti od buke i propisa donesenih na temelju istog, ne isključuje postupanje sanitarne inspekcije kao nadležnog državnog tijela sukladno odredbama Zakona.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka o dozvoljenom prekoračenju najviše dopuštene buke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/10).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/374

Ur. broj: 2107/01-07/01-13-4

Crikvenica, 23. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Crikvenice

Lovorko Gržac, ing., v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=848&mjesto=10003&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr