SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

32.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/0, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/ 09 i 11/13, 20/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o I. izmjeni Odluke o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora

Članak 1.

U Odluci o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora (SN PGŽ 36/07), u članku 2. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

-predsjedniku vijeća mjesnog odbora u visini od 200,00 kuna neto po sjednici,

-članovima vijeća mjesnog odbora u visini od 100,00 kuna neto po sjednici.

Za isti mjesec može se isplatiti samo jedna naknada predsjedniku odnosno članu vijeća.«

Stavci 3. i 4. se brišu.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. riječ:

»100,00«

mijenja se i glasi:

»50,00«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 026-01/07-01/09

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-13-03

Delnice, 18. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=847&mjesto=51300&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr