SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

26.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/ 09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11,144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09, 41/09, 11/13 i 20/13 - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

1. Izmjene i dopune
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2013. godini

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalna infrastrukture za:

1. - javne površine 2. - održavanje čistoće

- nerazvrstane ceste - odlaganje komunalnog - grobljaotpada

- javna rasvjeta - tržnice na malo

Članak 2.

U 2013. godini planira se izgradnja:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladiti će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih pod člankom 2. ovih Izmjena i dopuna Programa.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/37

Ur. broj: 2112-01-30-10-13-02

Delnice, 18. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

 

I. izmjene i dopune Programa gradnje obj  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=847&mjesto=51300&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr