SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službenim novinama Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 11/13 i 20/13-pročišćeni tekst) na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine Gradsko vijeće Grada Delnica donosi

ODLUKU
O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA GRADA DELNICA
ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2013. Godinu sadrže:

A)OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B)POSEBNI DIO PRORAČUNA

C)RASHODI I IZDACI RAZVRSTANI PO NOSITELJIMA I KORISNICIMA, PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA KAKO SLIJEDI:

1.Predstavnička tijela

2.Jedinstveni upravni odjel

Članak 2.

Prihodi i primici u iznosu od 30.264.050,00 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 30.264.050,00 kuna, raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2013. godinu.

Članak 3.

Rashodi odnosno izdaci u proračunu raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna za 2013. godinu iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/02

Ur. broj: 2112-01-30-30-1-13-5

Delnice 17. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica
Nada Glad, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

I. izmjene i dopune Plana proračuna Grad  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=847&mjesto=51300&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr