SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

28.

Na temelju stavka 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11 i 144/12 ) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 34/09 - ispravak i 07/13 ), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 43. sjednici održanoj 3. travnja 2013. usvojilo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Godišnjeg programa
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu

I. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu usvojen je na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice u prosincu 2011. godine (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 53/ 11 ). Uz I. izmjene i dopune Proračuna, na sjednici Gradskog vijeća Grada Crikvenice 22. listopada 2012. godine zamijenjen novim Programom (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/12).

II. Prihodi i rashodi za realizaciju programa planirani su Proračunom Grada Crikvenice za 2012. godinu u visini od 19.937.231.46 kuna.

Po osnovi komunalnog doprinosa planiran je prihod od 15.000.000,00 kuna u tekućoj godini, preneseni prihod iz 2011. godine od 4.537.231,46 kuna te ostali prihodi Proračuna u visini od 400.000,00 kuna.

Rashodi su realizirani u visini od 10.888.215,58 kuna.

Neutrošena namjenska sredstva po osnovi prihoda komunalnog doprinosa iznose 8.918.479,06 kuna.

III. Pregled realiziranih radova po pojedinačnim stavkama daje se u Tabeli broj 1. u prilogu.

Klasa: 363-01/13-01/106

Ur. broj: 2107/01-07/2-13-4

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v. r.

Tabela 1. Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Redni broj

Opis programa
- potprograma

Plan 2012.

Ostvarenje 2012.

Ind. 2/3

1.

projektiranje
prometnica i izrada
studija

350.000,00

181.875,00

52,0

2.

sufinanciranje izgradnje prometnica

950.000,00

935.730,47

98,5

3.

uređenje Trga
S. Radića u Crikvenici

15.367.231,46

7.431.537,03

48,4

4.

uređenje prometnica

435.000,00

385.201,66

88,6

5.

uređenje šetnice Dubračina

400.000,00

332.206,10

83,1

6.

kapitalna ulaganja - male komunalne akcije

430.000,00

234.592,12

54,6

7.

uređenje šetnice Kačjak - Perhati

700.000,00

548.320,00

78,3

8.

oborinska kanalizacija M. Muževića

805.000,00

802.440,07

99,7

9.

javna rasvjeta
Crikvenica

500.000,00

36.313,13

7,3

UKUPNO:

19.937.231,46

10.888.215,58

55,7

Tabela 2. Usporedba prihoda i rashoda u odnosu na izvore financiranja

Vrsta prihoda

Plan 2012.g.

Realizirano 2012.g

1.

Komunalni doprinos - prihod 2012. godine

15.000.000,00

15.269.463,18

101,8

2.

Preneseni prihod iz 2011. godine

4.537.231,46

4537.231,46

100,0

3.

Ostali prihodi

400.000,00

0,00

4.

Ukupno

19.937.231,46

10.888.215,58

54,61

5.

Neutrošena namjenska sredstva kom.dop.

8.918.479,06

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr