SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 17. Subota, 13. travnja 2013.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

24.

Na temelju članka 43. stavak 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09., 34/09. - ispr., 7/12.), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 43. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o poništenju Natječaja za izbor ravnatelja/ice
Muzeja Grada Crikvenice

Članak 1.

Poništava se Natječaj za izbor ravnatelja/ice Muzeja Grada Crikvenice, objavljen u Novom listu dana 18. rujna 2011. g.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Novom listu i »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 112-01/11-01/39

Ur. broj: 2107/01-06/2-13-20

Crikvenica, 3. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Dr. sc. Dragan Magaš, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=838&mjesto=10003&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr