SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 14. Utorak, 2. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

72.

Na temelju članka 46. i 90. Statuta Grada Rijeke («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/ 10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 28. ožujka 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o načinu financiranja djelatnosti
mjesnih odbora na području Grada Rijeke

Članak 1.

U Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke («Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/08, 44/09 i 46/12) članak 13. mijenja se i glasi:

»Vijeće mjesnog odbora donosi financijski plan i godišnji obračun.

Vijeće mjesnog odbora dužno je uz godišnji obračun dostaviti Odjelu za gradsku samoupravu i upravu i izvješće o radu.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/67

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 28. ožujka 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=835&mjesto=51000&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr