SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
GRAD RAB

75.

Na temelju članaka 19. i 35 Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08 i 36/09), članaka 74. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06 i 150/08), te članaka 22.,90, i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko Vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2012. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
GRADA RABA U SPORTU ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu od značenja za Grad Rab, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u slijedećim aktivnostima:

- djelovanja sportskih klubova i udruga,

- stručnog rada u sportu,

- sudjelovanju u organizaciji i pokroviteljstvu nad
sportskim manifestacijama i natjecanjima,

- poticanju i promicanju sporta,

- poticanju sportsko - rekreativnih aktivnostima građana,

- održavanju i opremanju sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Konsolidiranom Proračunu Grada Raba za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.604.000,00 kn, sukladno dinamici izvršavanja Proračuna.

Članak 3.

Svrha programa je usmjeravati razvoj sporta na području Grada Raba.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova koji djeluju na području Grada Raba, troškova natjecanja, provođenje programa osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, troškova organizacije sportskih manifestacija, organizacije rekreativnih programa, te redovno održavanje i opremanje sportskih objekata.

Članak 4.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 2. ovog Programa obavlja Odsjek za društvene djelatnosti (u daljnjem tekstu:Odsjek), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Grada Raba za 2013. godinu (u daljnjem tekstu:Plan) po aktivnostima i korisnicima te Odluci o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2013. godinu.

Plan iz ovog članka nalazi se u privitku i sastavni je dio ovog Programa.

Članak 5.

Odsjek prati i nadzire izvršenje Programa i namjensko korištenje sredstava, te podnosi izvješće o ostvarivanju programa Gradonačelniku Grada Raba.

Korisnici sredstava za sport dužni su do 1. ožujka 2014. godine Odsjeku podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za 2013. godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 023-06/12-01/08

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-08

Rab, 19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v.r.

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2013. GODINU - SPORT I TEHNIČKA KULTURA

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Program javnih potreba Grada Raba u spor  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=51280&odluka=75
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr