SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
GRAD RAB

73.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11), i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 27/ 09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2012. donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata komunalne infrastrukture

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su: 8.500.000,00

1. Komunalni doprinos 5.500.000,00 kn

2. Ostali proračunski prihodi 3.000.000,00 kn

UKUPNO: 8.500.000,00 kn

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

1.1.JAVNE POVRŠINE 1.075.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 1.075.000,00 kn

Poz.

u proračunu

1. Investicijsko održavanje
javnih WC-a 112.1 100.000,00 kn

2. Uređenje i sanacija parka
Komrčar 115 100.000,00 kn

3. Uređenje zelenih površina 117 50.000,00 kn

4. Izgradnja biciklističkih staza 118 30.000,00 kn

5. Uređenje oko groblja Barbat 118.1 100.000,00 kn

6. Kontejneri podzemni1 18.3 350.000,00 kn

7. Izgradnja tuševa 124 35.000,00 kn

8. Izgradnja i uređenje
»tenisa« u parku Komrčar 124.1 200.000,00 kn

9. Uređaj za mjerenje temperature
mora 125 10.000,00 kn

10.Uređenje dječjih igrališta 506.1 50.000,00 kn

11.Uređenje sportskih igrališta 506.2 50.000,00 kn

1.2.NERAZVRSTANE CESTE 2.088.000,00 kn

Izvor: komunalni doprinos 2.088.000,00 kn

Poz.

u proračunu

1. Održavanje nerazvrstanih
cesta - Program Dundovo 127 200.000,00 kn

2. Uređenje i rekonstrukcija ceste
Mućel-Markunići-Matkići 129 5.000,00 kn

3. Otkup zemljišta - ostalo 130 555.000,00 kn

4. Asfaltiranje 131 408.000,00 kn

5. Projektna dokumentacija za
izgradnju nogostupa Palit 131.1 50.000,00 kn

6. Uređenje šetnice na relaciji
TC Petra - Kružni tok 131.2 300.000,00 kn

7. Uređenje tekućeg i investicijskog
održavanja 131.3 20.000,00 kn

8. Uređenje ceste Vodenča 133 250.000,00 kn

9. Uređenje Plovanove ulice 134 200.000,00 kn

10. Uređenje ceste iza Policijske
postaje 134.1 100.000,00 kn

1.3. GROBLJA 310.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 310.000,00 kn

Poz.

u proračunu

1. Izrada mrtvačnica i uređenje
groblja 136 310.000,00 kn

1.4. JAVNA RASVJETA 930.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 930.000,00 kn

Poz.

u proračunu

1. Proširenje javne rasvjete 144 680.000,00 kn

2. Zamjena ferala u starom gradu 144.1 150.000,00 kn

3. Proširenje JR na području
Artić-Puntin 144.2 100.000,00 kn

1.1.-1.4. DJELATNOSTI
MJESNIH ODBORA 1.097.000,00 kn

Izvori: komunalni doprinos 1.097.000,00 kn

Poz.

u proračunu

MO Banjol

1. Proširenje JR 161 30.000,00 kn

2. Asfaltiranje 164 200.000,00 kn

MO Barbat

1. Proširenje JR 168 50.000,00 kn

MO Rab

1. Popločenje Plovanove ulice 171 200.000,00 kn

2. Mali komunalni programi 172 79.000,00 kn

MO Palit

1. Proširenje JR 173 77.000,00 kn

2. Uređenje šetnice u Palitu 176 150.000,00 kn

MO Kampor

1. Asfaltiranje 181.1 100.000,00 kn

MO Mundanije

1. Proširenje JR 182.1 50.000,00 kn

MO S.D.Donja

1. Asfaltiranje 183 80.000,00 kn

2. Proširenje JR 185 22.000,00 kn

MO S.D.Gornja

1. Asfaltiranje 186 30.000,00 kn

2. Proširenje JR 187 29.000,00 kn

2.1. OPSKRBA PITKOM VODOM 500.000,00 kn

Izvori: ostali prihodi 500.000,00 kn

Poz.

u proračunu

1. Izgradnja vodovodnog ogranka
naselja Dumičići i Krstaši u
Mundanijama 151.1 300.000,00 kn

2. Izvor Mlinica - uređaj
za kondicioniranje vode 151.2 200.000,00 kn

2.2. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA2.000.000,00 kn

Izvori: ostali prihodi 2.000.000,00 kn

Poz.

u proračunu

1.Izgradnja III faze sustava Draga 149 2.000.000,00 kn

3.1. ODLAGANJE KOMUNALNOG
OTPADA500.000,00 kn

Izvori: ostali prihodi 500.000,00 kn

Poz.

u proračunu

1.Sanacija odlagališta otpada
Sorinj 153.1 500.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama PGŽ«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 023-06/12-01/08

Ur. broj: 2169-01-02-01-12-05

Rab, 19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=51280&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr