SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 55. Subota, 22. prosinca 2012.
GRAD RAB

68.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2012. godine, donosi

KONSOLIDIRANI PRORAČUN GRADA RABA
ZA 2013.

Članak 1.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna za 2013. godinu kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U posebnom dijelu Proračuna Grada Raba za 2013. godinu rashodi i izdaci u ukupnom iznosu 69.164.321,00 kn, raspoređuju se po nositeljima i korisnicima kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 4.

Konsolidirani proračun Grada Raba za 2013. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 023-06/12-01/08

Ur. Broj: 2169-01-02-01-12-01

Rab, 19. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v.r.

 

Konsolidirani Proračun Grada Raba za 201  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=818&mjesto=51280&odluka=68
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr