SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09,41/09) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine donosi

ODLUKU
o Proračunu Grada Delnica za 2013. godinu
s projekcijama za 2014. i 2015. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Proračun Grada Delnica za razdoblje od 2013. - 2015. godine sastoji se od Proračuna Grada za 2013. godinu te Projekcije Proračuna za 2014. i 2015. godinu.

Proračun Grada Delnica za razdoblje od 2013. - 2015. godine iskazuje se u Općem dijelu Proračuna i Posebnom dijelu Proračuna.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Opći dio Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 2013. - 2015. godine sastoji se od računa prihoda i rashoda, računa zaduživanja/financiranja, čije su vrijednosti iskazane kako slijedi:

Prihodi i primitci te rashodi i izdaci raspoređeni su po ekonomskoj klasifikaciji i utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu zaduživanja/financiranja.

III. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu Grada Delnica za razdoblje od 2013. do 2015. godine iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima, korisnicima i posebnim namjenama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 400-08/12-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-03/01-12-1

Delnice, 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Odluka o Proračunu Grada Delnica za 2013  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51300&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr