SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

40.

Na temelju članka 26. st. 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11), i članka 60. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 38/09 i 41/ 09), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu utvrđuje se godišnji plan gradnje vodnih građevina za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda na području Grada Delnica.

Plan sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih vodnih građevina kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Plana s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2012. godini na području Grada Delnica planira se gradnja komunalnih vodnih građevina koje sufinancira Grad kako slijedi:

Članak 3.

Financijska sredstva za realizaciju Plana gradnje vodnih građevina za 2012. godinu u iznosu od 3.882.000,00 kn osigurat će se iz sljedećih izvora:

- Naknada za razvoj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.000,00 kn

- Vodni doprinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00 kn

- Naknada za priključenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

- Šumski doprinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000,00 kn

- Ostali prihodi Grada. . . . . . . . . . . . . . . . . 341.000,00 kn

- Hrvatske vode. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.404.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Plan objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/37

Ur. broj: 2112-01-04-01-012-01

Delnice, 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51300&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr