SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

36.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09 i 150/11) te članaka 38. i članka 133. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je slijedeću

ODLUKU
o darovima

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se način postupanja s darovima koje gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, predsjednik i potpredsjednici Gradskog vijeća (u daljnjem tekstu: dužnosnici) kao i službenici Grada Delnica (u daljnjem tekstu: službenici), prime za vrijeme obnašanja javnih dužnosti, odnosno obavljanja službeničkog posla.

Članak 2.

Dužnosnici i službenici ne smiju primiti novac bez obzira na iznos, drugu vrijednosnicu i dragocjenu kovinu.

Dužnosnici i službenici isto tako, ne smiju primiti stvari bez obzira na njihovu vrijednost ili prava i usluge dane bez naknade, koje primatelja dovode ili mogu dovesti u odnos zavisnosti ili kod njega stvaraju obvezu prema darovatelju.

Ne smatraju se darovima darovi protokolarne naravi te državna i međunarodna priznanja, odličja i nagrade.

Članak 3.

Dužnosnici i službenici smiju zadržati dar simbolične vrijednosti i to najviše u vrijednosti do 500,00 kuna od istog darovatelja.

Dar u vrijednosti iznad iznosa iz stavka 1. ovoga članka, dužnosnik i službenik ne smije zadržati.

Darovi protokolarne naravi i darovi koji prelaze iznos od 500,00 kuna te ostali darovi koje primatelj ne zadrži kada na to ima pravo, vlasništvo su Grada Delnica.

O primopredaji dara izdaje se potvrda.

Na darove koji postaju vlasništvo Grada Delnica primjenjuju se propisi koji se odnose na upravljanje odnosno raspolaganje imovinom.

Članak 4.

Evidenciju primljenih darova koji su predani Gradu Delnicama, vodi Stručna služba za obavljanje poslova tijela Grada Delnica, samouprave i uprave JUO-a Grada Delnica.

Evidencija primljenih darova sadrži slijedeće podatke:

- ime, prezime i adresu osobe koja je dar primila te dužnost odnosno posao koji je obnašala u trenutku primitka dara,

- ime, prezime i adresu darovatelja, odnosno naziv i sjedište državnog tijela ili pravne osobe, ako je dar predan u ime državnog tijela ili odnosno pravne osobe,

- kratki opis dara,

- datum darivanja,

- datum predaje dara Gradu Delnicama.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 080-01/12-01/03

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-12-02

Delnice, 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51300&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr