SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

32.

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09, 41/ 09) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 21. prosinca 2012. godine donosi

ODLUKU
O DRUGIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA 2012. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu sadrže:

A)OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B)POSEBNI DIO PRORAČUNA

C)RASHODI I IZDACI RAZVRSTANI PO NOSITELJIMA I KORISNICIMA, PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA KAKO SLIJEDI

1. Predstavnička tijela

2. Jedinstveni upravni odjel

Članak 2.

Prihodi i primici u iznosu od 30.123.675,01 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 29.841.830,76 kuna, te manjak iz prethodnih godina u iznosu od 281.844,25 kuna raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2012. godinu

Članak 3.

Rashodi odnosno izdaci u proračunu raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna za 2012. godinu iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-03/01-12-6

Delnice 21. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Odluka o Drugim izmjenama i dopunama Pro  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51300&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr