SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 54. Petak, 21. prosinca 2012.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

172.

Na temelju članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 20. prosinca 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 30/01, 17/06, 6/08, 16/09, 55/09, 52/10 i 48/11) članak 6. mijenja se i glasi:

»Koeficijent namjene za poslovni prostor i građevno zemljište iznosi:

1.za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti:

-I. grupa 4,75

-II. grupa 3,14

-III. grupa 2,52

-IV. grupa 2,19

-V. grupa 1,57.

2.za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja proizvodne djelatnosti:

-I. grupa 0,48

-II. grupa 0,31

-III. grupa 0,26

-IV. grupa 0,22

-V. grupa 0,16.

3.za poslovni prostor koji služi za ostale djelatnosti:

-I. grupa 10,00, izuzev za poslovni prostor koji služi za djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 9,5

-II. grupa 6,60

-III. grupa 5,00

-IV. grupa 4,10

-V. grupa 3,30

-VI. grupa 2,46

-VII. grupa 1,00.

4.za građevno zemljište koje služi za ostale djelatnosti:

-I. grupa 1,00, izuzev za građevno zemljište koje služi za djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane 0,95

-II. grupa 0,66

-III. grupa 0,50

-IV. grupa 0,41

-V. grupa 0,33

-VI. grupa 0,25

-VII grupa 0,10.«

Članak 2.

Odredba članka 1. ove Odluke primjenjuju se do dana 31. prosinca 2013. godine.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine.

Klasa: 021-05/12-01/257

Ur. broj: 2170-01-16-00-12-2

Rijeka, 20. prosinca 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=817&mjesto=51000&odluka=172
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr