SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 46. Petak, 23. studenog 2012.
GRAD RAB

61.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/ 09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 20. studenoga 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju ovlaštenja obnašateljici dužnosti gradonačelnice
da zaključi Ugovor o kupoprodaji stana

Članak 1.

Daje se suglasnost obnašateljici dužnosti gradonačelnice da u ime Grada Raba zaključi Ugovor o kupoprodaji stana u svrhu rješavanja stambenog zbrinjavanja Igora Gušćića, HRVI iz Domovinskog rata.

Pored Grada Raba kupac stana je i Igor Gušćić iz Raba, Jurja Barakovića 21, OIB: 13694411506, a prodavatelj stana je Dragutin Pleša iz Raba, Palit 102, OIB: 20565284500.

Članak 2.

Predmet Ugovora o kupoprodaji stana je stan broj 13 na prvom katu zgrade u Rabu, Palit 102, sagrađene na k.č. 262, k.č. 263/2 i k.č. 265/3, upisan u A II poduloška broj: 235 zk.ul.: 1331, 352 i 1638 k.o. Rab-Mundanije, koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, kupaonice, hodnika i lođe, ukupne površine 71,05 m2.

Članak 3.

Sastavni dio ove Odluke je i Ugovor o kupoprodaji stana iz članka 1. Odluke, koji se ne objavljuje.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama PGŽ«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 023-06/12-01/06

Urbroj: 2169-01-02-01-12-04

Rab, 20. studenoga 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=809&mjesto=51280&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr