SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 40. Petak, 12. listopada 2012.
GRAD DELNICE

27.

Na temelju članka 33. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08.), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/ 09,41/09) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 11. listopada 2012. godine donijelo je:

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH
PROGRAMA ZA 2012. GODINU SA
PROJEKCIJOM ZA 2013. I 2014. GODINU

Točka 1.

I. Izmjene plana sadrže rashode za nabavu nefinancijske imovine i plan kapitalnih pomoći.

Izmjene plana razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godine sastoji se od:

1. Izmjene plana razvojnih programa za 2012. godinu sa projekcijom za 2013. i 2014. godinu.

Točka 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2012. godinu je 31. 12. 2012. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu.

Točka 3.

I. Izmjena plana razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu iz točke 1. stavak. 2 ovog Plana sastavni su dio Plana razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu.

Točka 4.

Ova izmjena plana razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-03/01-12-6

Delnice 11. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=803&mjesto=51300&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr