SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 40. Petak, 12. listopada 2012.
GRAD DELNICE

26.

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08), te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09,41/09) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 11. listopada 2012. godine donosi

ODLUKU
O PRVIM IZMJENAMA I DOPUNAMA
PRORAČUNA GRADA DELNICA ZA
2012. GODINU SA PROJEKCIJOM
ZA 2013. I 2014. GODINU

Članak 1.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2012. Godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu sadrže:

A)OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B)POSEBNI DIO PRORAČUNA

C)RASHODI I IZDACI RAZVRSTANI PO NOSITELJIMA I KORISNICIMA, PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA KAKO SLIJEDI

1. Predstavnička tijela

2. Jedinstveni upravni odjel

Članak 2.

Prihodi i primitci u iznosu od 32.742.050 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 32.742.050 kuna, raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2012. godinu.

Članak 3.

Rashodi odnosno izdaci u proračunu u iznosu od 32.742.050 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna za 2012. godinu iskazanih po razdjelima te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/01

Ur. broj: 2112-01-04-03/01-12-5

Delnice 11. listopada 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Odluka o prvim Izmjenama i dopunama Pror  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=803&mjesto=51300&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr