SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 40. Petak, 12. listopada 2012.
OPĆINA FUŽINE

47.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/09, 30/09), Općinsko vijeće Općine Fužine, na sjednici održanoj 9. listopada 2012. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiji
Općine Fužine

Članak 1.

U Odluci o stipendiji Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 49/10) članak 4. al. 3. mijenja se i glasi: »da njihov ukupni prosjek svih ocjena iz prethodnih razreda srednje škole iznosi najmanje 4,00«.

Članak 2.

Članak 13. st. 6. tekst »ostvare 9,8 i više« mijenja se i glasi »ostvare 9,6 i više«.

Članak 3.

U članku 16. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Dodatni bodovi za izvanškolske rezultate učenika te radove studenata definirane čl. 14. i čl. 15. moguće je dodijeliti za aktivnost koja je ostvarena u toku školske, odnosno akademske godine koja prethodi školskoj, odnosno akademskoj godini za koju se dodjeljuje stipendija uz uvjet da za spomenutu aktivnost nisu dodijeljeni bodovi na nekom od već provedenih Natječaja za dodjelu stipendija.«

Članak 4.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Stipendist gubi pravo na stipendiju ako:

a)promijeni mjesto prebivališta

b)se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih i nepotpunih podataka

c)započne primati stipendiju iz drugih izvora

d)svojevoljno prekine školovanje

e)nije postupio sukladno odredbama članka 23.

f)odbije ponuđeno zaposlenje koje odgovara njegovu stupnju obrazovanja,

g)jednostrano raskine radni odnos prije proteka roka utvrđenog člankom 25., stavkom 4. ove Odluke,

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka pod a) i c) isplata stipendije obustavlja se sa danom stupanja na snagu promjene navedene u istima.

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka pod b), d), e), f) i g) stipendist je obvezan vratiti iznos stipendije primljen temeljem posljednjeg potpisanog Ugovora o stipendiranju.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/06

Ur. broj: 2112/03-01-12-06

Fužine, 9. listopada 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik

Đuro Radošević, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=803&mjesto=10009&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr