SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
GRAD DELNICE

25.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09 i 150/11) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/ 09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 14. rujna 2012. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na ulazak Općine Čavle kao
novog člana u Goranski sportski centar d.o.o.

Članak 1.

Grad Delnice je suglasan da Općina Čavle postane novi član trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o., a u svrhu realizacije projekta Regionalni sportsko rekreacijski i turistički centar Platak.

Članak 1a.

Uvjet za suglasnost da Općina Čavle postane novi član trgovačkog društva Goranski sportski centar d.o.o. je da Grad Delnice zadrži svoj poslovni udio u Goranskom sportskom centru d.o.o. od 26%.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 620-01/12-01/05

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-12-08

Delnice, 14. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=799&mjesto=51300&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr