SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 36. Četvrtak, 20. rujna 2012.
GRAD DELNICE

24.

Temeljem članka 3. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09 i 150/11) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grad Delnica na sjednici održanoj 14. rujna 2012. godine donosi

ODLUKU
o prvim izmjenama i dopunama Odluke
o nerazvrstanim cestama

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama (»Službene novine PGŽ« broj 09/11) članku 2. stavku 2. iza riječi »registar nerazvrstanih cesta« stavlja se zarez te se dodaju riječi koje glase: »registar nerazvrstanih cesta sastavni je dio ove odluke.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-15/11-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-01-12-02

Delnice, 14. rujna 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Odluka o prvim Izmjenama i dopunama Odlu  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=799&mjesto=51300&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr