SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 33. Petak, 31. kolovoza 2012.
GRAD RAB

53.

Na temelju članka 13. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 34. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 27/09), Obnašateljica dužnosti gradonačelnice Grada Raba dana 31. kolovoza 2012. godine, donosi

PRAVILNIK
o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u
radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Raba i način isplate dodatka za uspješnost u radu.

Članak 2.

Zaposleni u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Raba za natprosječne rezultate u radu mogu ostvariti pravo dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi godišnje najviše tri plaće zaposlenog koji ostvaruje pravo na dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.

Plaćom iz prethodnog stavka smatra se plaća zaposlenog koju je ostvario za mjesec prije utvrđivanja prava na isplatu dodatka.

Dodatak za uspješnost na radu može se isplatiti u više navrata tijekom jedne proračunske godine.

Članak 3.

Sredstva za isplatu dodatka za uspješnost na radu osiguravaju se u Proračunu Grada Raba.

Članak 4.

Odluku o isplati i visini iznosa dodatka za uspješnost na radu službenika i namještenika donosi pročelnik.

Odluku o isplati i visini iznosa dodatka za uspješnost na radu pročelnika donosi gradonačelnik.

Članak 5.

Kriteriji za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu službenika i namještenika jesu:

-ocjena kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen;

-opseg obavljenih poslova veći od prosjeka;

-kvaliteta obavljenih poslova veća od prosjeka;

-odnos prema radu;

-ukoliko je obavljeni posao od značaja za ostvarivanje funkcije Jedinstvenog upravnog odjela zbog unapređivanja poslovnih procesa u upravnom tijelu, rezultat kreativnosti, samoinicijativnosti službenika ili namještenika;

-ukoliko se radi o obavljanju izvanrednog posla koji se nije mogao predvidjeti i koji je zahtijevao povećan napor službenika ili namještenika zbog intenziteta i rokova za obavljanje posla;

-uspješno i pravodobno obavljanje poslova odsutnog službenika ili namještenika uz redovito obavljanje poslova svog radnog mjesta, u neprekinutom razdoblju od najmanje tri mjeseca.

Članak 6.

Pročelnik prati rad i doprinos službenika i namještenika u ostvarivanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela uključujući i kriterije iz članka 5. za ostvarivanje natprosječnih rezultata.

Rad i doprinos pročelnika u ostvarivanju poslova iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela uključujući i kriterije iz članka 5. za ostvarivanje natprosječnih rezultata rada prati Gradonačelnik.

Članak 7.

Službenik ili namještenik ne može u istom mjesecu ostvariti dodatak za uspješnost na radu i uvećanje plaće za prekovremeni rad.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa : 023-01/12-01/85.

Ur. broj: 2169-01-01-12-02-01.

Rab, 31. kolovoza 2012.

Obnašateljica dužnosti
Gradonačelnika

Rosanda Krstinić Guščić, prof. v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=796&mjesto=51280&odluka=53
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr