SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 29. Petak, 27. srpnja 2012.
GRAD DELNICE

20.

Gradsko vijeće Grada Delnica, na temelju članka 11. stavka 8. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08 i 59/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09 i 150/11) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), na prijedlog Turističkog vijeća TZ Grada Delnica, na sjednici održanoj 23. srpnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o promjeni razreda turističkog mjesta na području
Grada Delnica

Članak 1.

Ovom se Odlukom regulira promjena razreda turističkog mjesta Crni Lug.

Članak 2.

Pod turističkim mjestima na području Grada Delnica, podrazumijevaju se sljedeća mjesta:

- Brod na Kupi,

- Crni Lug,

- Delnice,

- sva ostala mjesta na području Grada Delnica.

Područje turističkih mjesta iz prethodnog članka ove Odluke je područje određeno posebnim propisima.

Članak 3.

Razredi turističkih mjesta na području Grada Delnica, određuju se kako slijedi:

a) za turističko mjesto Crni Lug određuje se koeficijent C,

b) razredi ostalih turističkih mjesta grada Delnica ostaju neizmijenjeni.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti pripadnost mjesta Crni Lug B turističkom razredu određen prema Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine« broj 122/09).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 334-01/12-01/07

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-12-02

Delnice, 23. srpnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=792&mjesto=51300&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr