SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 28. Petak, 20. srpnja 2012.
GRAD RAB

47.

Temeljem članka 42 Odluke o uređenju prometa na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/2012) Gradonačelnik Grada Raba, donosi slijedeću

ODLUKU
o visini troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja
nepropisno parkiranih vozila, troškova blokiranja
i deblokiranja teretnih vozila i autobusa

Članak 1.

Vlasnik uklonjenog i premještenog nepropisno parkiranog vozila, koje se čuva u uređenom prostoru na javnom parkiralištu kod nove zgrade Policijske postaje Rab može preuzeti vozilo po uplati naknade od 500,00 kuna u roku od 24 sata od trenutka premještanja vozila. Iznosi iz prethodnog stavka sadržavaju porez na dodanu vrijednost. Cijena svakog daljnjeg dana čuvanja vozila određuje se u iznosu od 200,00 kuna.

Za prvi dan troškovi se zaračunavaju samo u slučaju ako se vozilo čuva puna 24,00 sata.

Naknada za blokadu cestovnog vozila:

- teretna vozila preko 3500 kg - 450,00 kn

- osobna vozila do 3500 kg - 350,00 kn

- motocikli - 150,00 kn

Iznosi iz prethodnog stavka sadržavaju porez na dodanu vrijednost.

Članak 2.

Vlasnik blokiranog vozila može zatražiti deblokiranje kotača nakon što ovlaštenoj osobi trgovačkog društva predoči dokaz o izvršenoj uplati iznosa navedenog u članku 1., ovisno o vrsti vozila, ili na licu mjesta izvrši uplatu kod ovlaštene osobe.

Cijena svakog daljnjeg dana blokiranja vozila određuje se u iznosu od 200,00 kuna.

Za prvi dan troškovi se zaračunavaju samo u slučaju ako se vozilo čuva puna 24,00 sata.

Članak 3.

Troškovi blokade/deblokade, premještanja i započetog premještanja, te čuvanja premještenih

vozila prihod su trgovačkog društva.

Obveznikom plaćanja troškova iz prethodnog stavka, smatra se vlasnik vozila koji je evidentiran u evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova prema registarskoj oznaci vozila.

Radi osiguranja naplate troškova premještanja od vlasnika vozila koji nije državljanin Republike Hrvatske,

izvršitelj može zatražiti jamčevinu, a ako isti neće ili ne može položiti jamčevinu, izvršitelj može zadržati vozilo.

Za napuštena vozila koja nisu preuzeta izvršitelj utvrđuje vrijednost vozila po ovlaštenom sudskom vještaku.

Članak 4.

Kada troškovi premještanja, čuvanja i procjene postanu veći od procijenjene vrijednosti vozila, a vlasnik se ne javi ili je nemoguće utvrditi posljednjeg vlasnika, izvršitelj može slobodno i neograničeno raspolagati vozilom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/166

Ur. broj: 2169-01-02/1-12-1

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika

zamjenica gradonačelnika

Rosanda Krstinić-Guščić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=791&mjesto=51280&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr