SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 28. Petak, 20. srpnja 2012.
GRAD RAB

45.

Temeljem članka 27. Odluke o uređenju prometa na području Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/2012), Gradonačelnik Grada Raba, donosi slijedeću

ODLUKU
o određivanju javnih parkirališta
na kojima se obavlja naplata

Članak 1.

Naplata naknade za parkiranje vozila obavlja se na javnim parkiralištima na području Grada Raba.

Članak 2.

Naplata se obavlja cjelogodišnje i to:

- parkirališta u staroj gradskoj jezgri i na Palitu

Naplata se obavlja u periodu trajanja turističke sezone (od blagdana Duhova do 30. rujna) i to na parkiralištima u Kamporu (Mel), Frkanj, Škveru i kod H. Padove.

Članak 3.

Javna parkirališta pod naplatom podijeljena su u tri (3) zone, kako sijedi:

0. zona - obuhvaća javna parkirališta

1.Vela riva - za povlaštene korisnike
(posebna regulacija)

2. Slavija

3. Market - naplatna kućica ulaz u grad

4. Škola - plato uz more

5. Parkiralište oko nogometnog igrališta »Blato«

1. zona - obuhvaća javna parkirališta

1. Palit 1 - pored ceste za gradsko groblje

2. Palit 2 - pored zgrade Doma zdravlja

3. Palit 3 - uz prometnicu ispred doma zdravlja

4. Palit 4 - uz novu dvoranu

2. zona - obuhvaća javna parkirališta:

1. Škver

2. Kampor - Mel

3. Frkanj

4. kod H. Padova

Članak 4.

Naknada za parkiranje u 0. zoni plaća se svakodnevno u vremenu od 6,00 do 02,00 sata u periodu od blagdana Duhova do 30. rujna. U ostalom periodu naknada se plaća u vremenu od 6,30 do 18,00 sati.

Vrijeme parkiranja na parkiralištima u 0. zoni za vrijeme turističke sezone (15.05. - 30.09.) je ograničeno i iznosi najviše 12 sati. Po isteku vremenskog ograničenja vozilo se izmješta na teret vlasnika vozila, u skladu s Odlukom o visini troškova uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila.

Iznimno, naknada se plaća u 0. zoni svakodnevno u vremenu od 0,00 do 24,00 sata, u periodu od 01.06. do 31.09.

Naknada za parkiranje vozila u 1. zoni plaća se svakodnevno u vremenu od 6,00 do 02,00 sata.

Naknada za parkiranje vozila u 2. zoni plaća se svakodnevno u vremenu od 7,00 do 16,00 sati, uz mogućnost kupnje dnevne karte.

Članak 5.

Zabranjuje se parkiranje autobusa, kamp kućica, teretnih vozila i njihovih priključnih vozila na javnoj površini parkirališta i na komunikacijskim prostorima unutar 0. zone.

Članak 6.

U slučaju da zbog objektivnih okolnosti vozila za opskrbu nisu u mogućnosti koristiti rezervirana parkirališna mjesta, ista imaju pravo koristiti ostala mjesta za parkiranje u vremenu od 5,00 do 13,00 sati, isključivo za potrebe opskrbe i to najduže do 30 minuta. Po isteku tog vremena plaćaju naknadu kao i svi ostali.

Članak 7.

Za parkiranje vozila invalidnih osoba u 0. zoni određuju se mjesta ispred restorana »Grand« i Stare pošte ukupno 6 parkirališnih mjesta.

Vozila s istaknutim obilježjem invalida, parkirati će na za to predviđenom mjestu u 0. zoni, s time da prva 2 sata ne plaćaju parking, a nakon isteka tog vremena plaćaju kao ostali korisnici.

Članak 8

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/12-01/160

Ur. broj: 2169-01-02/1-12-1

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika

zamjenica gradonačelnika

Rosanda Krstinić-Guščić, prof., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=791&mjesto=51280&odluka=45
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr