SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 18. Ponedjeljak, 21. svibnja 2012.
GRAD DELNICE

11.

Na temelju članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/ 09) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici donosi

ODLUKU
O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DELNICA
ZA I. - XII. 2011.

Članak 1.

Proračun Grada Delnica za I.-XII. 2011. godine sadrži:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 2.

Prihodi i primitci u iznosu od 30.192.511,47 kuna i rashodi i izdaci u iznosu od 31.570.443,76 kuna raspoređeni po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja

Članak 3.

Manjak prihoda ostvaren u iznosu od 1.377.932,29 kuna pokriće će se viškom iz prethodnih godina u iznosu od 1.096.088,04 kuna, te manjak prihoda na kraju 2011. godine iznosi 281.844,25 kuna. Manjak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Delnica za 2011.godinu u iznosu od 281.844.,25 kuna pokrit će se iz prihoda poslovanja u 2012. godini.

Članak 4.

Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 31.570.443,76 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potonjim namjenama u posebnom dijelu Proračunu iskazanih po razdjelima i glavama.

Članak 5.

Izvršenje Proračuna Grada Delnica za I.-XII. 2011. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/11-01/01

Ur.broj: 2112-01-04-03/01-12-4

Delnice, 17. svibnja 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delni  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=781&mjesto=51300&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr