SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 12. Petak, 13. travnja 2012.
OPĆINA PUNAT

13.

Na temelju članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) te članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 35/09) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj dana 12. travnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA OD KATASTROFA I
VELIKIH NESREĆA ZA PODRUČJE
OPĆINE PUNAT

Članak 1.

Donosi se Plan zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Punat kojeg je izradila ovlaštena tvrtka »ELKRON« d.o.o. Pula, u ožujku 2012. godine.

Članak 2.

Plan zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Punat, ovjeren pečatom Općinskog vijeća i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, sastavni je dio ove Odluke.

Jedan izvornik čuva se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/2

Ur. broj: 2142-02-01-12-9

Punat, 12. travnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Marijan Kereži, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=775&mjesto=51521&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr