SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD DELNICE

6.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11), članka 4. Zakona o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 12/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 129/08 i 36/09) i članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj dana 15. ožujka 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova nadzornih odbora trgovačkih
društava u kojima Grad Delnice ima udjele
u vlasništvu (kapitalu društva)

Članak 1.

Članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Delnice ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva), (u daljnjem tekstu: društvo), predlaže skupštini društva predstavničko tijelo Grada Delnica.

Za članove nadzornih odbora društava, ne mogu se predložiti osobe koje su članovi predstavničkih tijela lokalne ili regionalne (područne) samouprave.

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Delnice ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva) (SN PGŽ 23/11).

Članak 3.

Članovi nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Delnice ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva), imenovani na prijedlog Gradskog vijeća Grada Delnica na temelju prethodno provedenog javnog natječaja, kao i ostali predloženi članovi, nastavljaju s radom do imenovanja novih članova sukladno odredbama ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/12-01/06

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-12-01

Delnice, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=772&mjesto=51300&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr