SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 9. Četvrtak, 22. ožujka 2012.
GRAD DELNICE

4.

Temeljem članka 22. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/ 09, 79/11, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11 ), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalna infrastrukture za:

1. - javne površine 2. - održavanje čistoće

- nerazvrstane ceste - odlaganje komunalnog - groblja otpada

- javna rasvjetu - tržnice na malo

Članak 2.

U 2011. godini ostvaren je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/26

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-12-04

Delnice, 15. ožujka 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje ob  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=772&mjesto=51300&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr