SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 5. Četvrtak, 23. veljače 2012.
GRAD RAB

6.

Na temelju članka 71. stavak 1. točka 4. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/ 08) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 16. veljače 2012. godine donijelo je

ODLUKU
o ukidanju Ustanove »Osnovna glazbena škola
Rab - u likvidaciji«

Članak 1.

Prestaje sa radom Ustanova »Osnovna glazbena škola Rabu likvidaciji«, sa sjedištem u Rabu, Bobotine bb (u daljnjem tekstu: Ustanova), donesena odlukom Gradskog vijeća Grada Raba 14. rujna 2010. godine, Klasa: 023-06/ 10-01/01, Urbroj: 2169-01-02-91-10-61.

Članak 2.

Ustanova prestaje sa radom danom stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Likvidator je okončao likvidacijski postupak, određen odlukom Gradskog vijeća Grada Raba od 14. rujna 2010. godine Klasa: 023-06/10-01/01, Ur. broj: 2169-01-02-01-10- 62, kao i sve ostale radnje sukladno Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 146/08, 137/09 i 152/11-pročišćeni tekst).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-06/12-01/01

Urbroj: 2169-01-02-01-12-12

Rab, 16. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Berislav Dumić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=768&mjesto=51280&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr