SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 31. Petak, 30. rujna 2011.
GRAD DELNICE

34.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 01, 41/09) te čl. 6. Ugovora o koncesiji Klasa: 363-09/07- 03/02 od 29. lipnja 2007. godine, Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 29. rujna 2011. godine, donosi

ODLUKU
o povećanju naknade za prijevoz pokojnika

Članak 1.

Povećava se naknada za prijevoz pokojnika izvan područja Grada Delnica sa 3,50 kn/km (bez PDV-a) na 4,50 kn/ km (bez PDV-a), dok unutar područja Grada Delnica prijevoz pokojnika i nadalje iznosi 0,00 kn/km. Područjem Grada Delnica podrazumijeva se područje jedinice lokalne samouprave.

Povećanje naknade regulirat će se Aneksom ugovora o koncesiji.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/11-01/11

Ur. broj: 2112-01-04-02/03-11-3

Delnice, 29. rujna 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=741&mjesto=51300&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr