SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

26.

Na temelju članka 91. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 149/09) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/ 09) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o I. izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama
te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina
na području Grada Delnica

Članak 1.

U Odluci o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Delnica (SN PGŽ 53/10) u članku 2. stavak 2., riječi: »površine preko 1000 m2« brišu se.

Članak 2.

U članku 18. stavcima 1, 2 i 4 riječ: » komunalni«, mijenja se riječju: »poljoprivredni«.

U članku 18. stavku 3. riječ: »komunalnom«, mijenja se riječju »poljoprivrednom«.

Članak 3.

U članku 20. riječ: »komunalni«, mijenja se riječju: »poljoprivredni«.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 320-01/10-01/35

Ur. broj: 2112-01-04-02/03-11-3

Delnice, 7. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=730&mjesto=51300&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr