SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

25.

Temeljem članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/ 09, 79/09 i 49/11), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/ 08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2011. godini

Članak 1.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalna infrastrukture za:

1.- javne površine
- nerazvrstane ceste
- groblja
- javna rasvjeta

2.- održavanje čistoće
- odlaganje komunalnog otpada
- tržnice na malo

Članak 2.

U narednoj 2011. godini planira se izgradnja:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 3.

Dinamika izvođenja radova uskladiti će se s dinamikom ostvarivanja prihoda navedenih pod člankom 2. ovog Programa.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/10-01/26

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-11-02

Delnice, 7. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

I. Izmjene i dopune Programa gradnje obj  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=730&mjesto=51300&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr