SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 20. Četvrtak, 7. srpnja 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

20.

Na temelju članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/ 09) Gradsko vijeće Grada Delnica na sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine donosi

ODLUKU
o Prvim Izmjenama i dopunama
Proračuna Grada Delnica za 2011. godinu
s Projekcijom za 2012. i 2013. godinu

Članak 1.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2011. Godinu s projekcijom za 2012. i 2013. godinu sadrže:

A) OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B) POSEBNI DIO PRORAČUNA

C) RASHODI I IZDACI RAZVRSTANI PO NOSITELJIMA I KORISNICIMA, PO PROGRAMIMA, AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA KAKO SLIJEDI

1. Odsjek za lokalnu samoupravu, opću upravu, protokol Grada

2. Javne potrebe

3. Odsjek za proračun, financije, gospodarstvo i poduzetništvo

4. Odsjek za komunalni sustav, imovinu Grada, urbanizam, ekologiju i zaštitu

Članak 2.

Prihodi i primitci u iznosu od 33.293.685,45 kuna i višak iz prethodnih godina u iznosu od 1.285.855,97 kuna te rashodi i izdaci u iznosu od 34.579.541,42 kuna, raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke te se utvrđuju u bilanci prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2011. godinu.

Članak 3.

Rashodi odnosno izdaci u proračunu u iznosu od 34.579.541,42 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna za 2011. godinu iskazanih po razdjelima te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Višak prihoda nad rashodima rasporedit će se u 2011. godini na sljedeći način:

1. Zimska služba - čišćenje snijega 160.000,00 kn

2. Ogrjev za socijalno ugrožene osobe 16.150,00 kn

3. Izgradnja ceste i kom. infrastrukture u poslovnoj zoni 200.000,00 kn

4. 317.413,25 kn ostaje za prijenos u sljedeću godinu (45% stanovi na kojima postoji stanarsko pravo)

5. 592.292,72 kn utrošit će se na razne programe iz glave Komunalno gospodarstvo

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/10-01/02

Ur. broj: 2112-01-04-03/01-11-1

Delnice, 7. srpnja 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Mladen Mauhar, v. r.

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka o Prvim Izmjenama i dopunama Pror  


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=730&mjesto=51300&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr