SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

4.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 38/ 09 i 79/09), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09 i 41/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. - javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblja

- javnu rasvjetu

2.- opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

3. - održavanje čistoće

- odlaganje komunalnog otpada

- tržnice na malo

Članak 2.

U 2010. godini ostvaren je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

Članak 3.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županija«.

Klasa: 363-01/10-01/29

Ur. broj: 2112-01-04-02/01-10-04

Delnice, 31. ožujka 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICE

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=719&mjesto=51300&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr